Problemy z emocjami a nadużywanie alkoholu

Proszę też zwrócić uwagę, że niejednokrotnie cierpienie i frustracja może prowadzić do stosowania środków uśmieżających ból oraz frustrację - jaka niewątpliwie pojawia się w sytuacjach przewlekłego stresu oraz lęku. Stąd osoby chorujące przewlekle są narażona na uzależnienia.

Nadmierne spożywanie alkoholu pozwala częściowo przygasić problemy z jakim często zmagają się osoby poddane dużej presji lub stersowi. Okazjonalne spożywanie alkoholu może przekształcić się w nawyk - który kontynuowany może być uzależnieniem. Chwilowy letarg, nie jest jedynie przejściowym objawem i nierzadko przeradza się w rozwinięte zaburzenia psychiczne, z którymi ciężko poradzić sobie na co dzień, w życiu. Co dodatkowo komplikuje sytuację osób korzystających z innych form leczenia.

Depresja alkoholowa oraz zaburzenia osobowości

Depresja związana z alkoholizmem objawia się najczęściej z dużym opóźnieniem, dając objawy o wyraźnie dłuższym i bardziej intensywnym przebiegu. Objawy depresyjne pojawiają się zazwyczaj od razu po przerwaniu spożywania alkoholu i bardzo często nie ustępują nawet po dłuższym czasie trzeźwości.

Objawy depresji związanej z alkoholizmem to głównie:

 • Ogólne obniżenie nastroju,
 • Poczucie ciągłego przygnębienia czy rozdrażnienie,
 • Utrata poczucia własnej wartości.

·       Objawy depresyjne mogą także być bezpośrednim wynikiem zatrucia alkoholowego lub zespołu abstynencyjnego.

 • Inne, główne postawy, które można zaobserwować u osób nadużywających spożywanie alkoholu to :
 • Brak odpowiedzialności,
 • Impulsywność,
 • Nieustanna chęć zabawy,
 • Gwałtowny temperament,
 • Kłopoty w relacjach z innymi ludźmi,
 • Obniżone poczucie własnej wartości,
 • Nerwowość,
 • Gwałtowne zmiany nastrojów.

Nawet nieduża ilość spożytego alkoholu może mieć wpływ na zachowanie człowieka. Spożyty alkohol często wywołuje agresywne zachowania ze względu na zmiany zachodzące w pracy mózgu. Osoba pod wpływem alkoholu nie jest w stanie racjonalnie ocenić sytuację, nie potrafi kontrolować swojego zachowania oraz ma problemy z przestrzeganiem ogólnie przyjętych zasad społecznych. Spożywany alkohol stopniowo przejmuje wolną wolę człowieka, przynosząc na krótki moment świat wypełniony beztroską, wolny od zmartwień oraz problemów. W ten sposób człowiek zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, przestaje logicznie myśleć. Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji, kiedy pojawiają się konflikty, kłopoty w pracy, w szkole. W ten sposób można ulec złudzeniu, iż po wypiciu alkoholu wszystko ‘’się ułoży’’.

Innym zespołem występującym u osób nadużywających alkoholu jest zespół Otella (paranoja alkoholowa) – alkoholowy obłęd zazdrości. Chorobę tę diagnozuje się głównie u mężczyzn. Chory jest przekonany o niewierności partnerki, nawet jeżeli ta jest niewinna. Zespół Otella, często przeradza się w obsesję związaną z kontrolowaniem partnerki, śledzeniem jej a nawet groźbami, kierowanymi w jej stronę. W efekcie nierzadko kończy się to maltretowaniem, znęcaniem się nad partnerką, a niekiedy także zabójstwem, dlatego u pacjentów z paranoją niezbędne jest przeprowadzenie leczenia psychiatrycznego połączonego z farmakologicznym.

Kolejny problem emocjonalny, który może wystąpić u alkoholika to napady paniki oraz zaburzenia lękowe. Najczęściej lęki pojawiają się z przebiegu zespołu abstynencyjnego, lecz zwykle ustępują po kilku dniach. Innym problemem związanym z alkoholizmem jest zwiększone ryzyko prób samobójczych. Wiele osób uzależnionych od alkoholu podejmuje próbę samobójczą przynajmniej raz w ciągu swojego życia. Mężczyźni znacznie częściej giną w wyniku śmierci samobójczej niż kobiety, za to kobiety nierzadko decydują się na kolejne próby.

Wymienione powyżej choroby diagnozowane są głownie w trakcie nadużywania alkoholu. Istnieje również grupa chorób, które występują u alkoholików długotrwale spożywających alkohol nawet wtedy, gdy zaprzestają picia. W efekcie wieloletniego spożywania sporych ilości alkoholu dochodzi do zaburzeń funkcjonowania całego układu nerwowego. Warto w sytuacji, gdy podejrzewasz że takie objawy przy spożywaniu alkoholu dotyczą Ciebie zasięgnąć porady terapeuty leczenia uzależnień lub zgłosić się do Ośrodka Lecznia Uzależnień np. we Wrocławiu (miejscowość Siedlec Trzebnicki). Jest to placówka na NFZ w której leczenie jest bezpłatne.