Leczenie endometriozy

Leczenie endometriozy stanowi wielki problem medyczny. Choroba, o której piszemy występuje u 3%-11% kobiet w wieku rozrodczym, co stanowi poważny oraz powszechny problem społeczny w śród pacjentów jak i lekarzy zajmujących się tym schorzeniem. Każdego dnia lekarze rozpoznają nowe przypadki tej choroby w swoich gabinetach, kierując pacjentki na szczegółowe badania, które mogą jednoznacznie postawić diagnozę endometriozy.

W obecnym czasie nie istnieje leczenie przyczynowe endometriozy. Powodów jest kilka - jednak głównym i chyba najbardziej istotnym jest w dalszym ciągu niejasna etiologia tego zaburzenia. Wszystkie dostępne opcje terapeutyczne - takie jak farmakologia (zażywanie hormonów) lub operacje chirurgiczne nie gwarantują 100% skuteczności. Do tej pory również nie przedstawiono żadnych badań jednoznacznie wykazujących przewagę leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego. Często terapia ma charakter kombinowany, w którym lekarze łączą jedną trapię z drugą.

ENDOMETRIOZA - A NAWRÓT CHOROBY

W wielu przypadkach - można powiedzieć, że nawet dość często obserwowane są nawroty choroby, co świadczy o tym, że endometrioza jest uważana za chorobę trudną do wyleczenia - o przewlekłym charakterze. Terapia endometriozy skupia się raczej na zmniejszeniu bólu, jaki dotyka pacjentki oraz co chyba jest bardziej istotne z klinicznego punktu widzenia na zatrzymanie rozwoju choroby i zminimalizowaniu skutków ubocznych mogących prowadzić do innych zaburzeń lub nawet bezpłodności. Sposób leczenie, dobór terapii oraz postępowanie względem pacjenta zależy od wielu czynników. Jednak często pierwszym i najważniejszym kryterium są plany macierzyńskie pacjentki. Pamiętać należy, że endometrioza to poważna choroba, choć czasami o łagodnym przebiegu może powodować tak wielkie i trudne w leczeniu zaburzenie, jakim jest bezpłodność. Świadomość tego faktu istotna jest nie tylko z fizycznego punktu. Wiele kobiet na wiadomość, że ich sytuacja oraz możliwość prokreacji może być uniemożliwiona doświadcza silnego lęku i niepokoju. Jest to niejednokrotnie wielki stres oraz nieprzyjemne przeżycie, które może prowadzić do silnego poczucia przygnębienia oraz bezsilności. Dlatego należy pamiętać o wsparciu, jakiego należy udzielić osobie dotkniętej chorobą endometriozy. Ważne jest, aby mieć osobę, z którą możemy wspólnie pokonywać trudy dnia codziennego i nauczyć się żyć z tą chorobą jak i jej dolegliwościami. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w dziale "Wsparcie". Należy w takich sytuacjach pamiętać, że choroba, z którą mamy do czynienia - jest mało lub w ograniczonym tylko stopniu przewidywalna. Każdy przypadek jest dość indywidualny, na który wpływ ma wiele czynników. Dlatego stan jak i kondycję kobiety przy tej dolegliwości należy postrzegać w sposób wielopłaszczyznowy, w którym ważny jest wiek kobiety, plany prokreacji, ogólny stan zdrowia, wyniki badań, ból, zdolność funkcjonowania w społeczeństwie oraz inne rodzaje ograniczeń i czynniki niedyspozycji. Z powodu ryzykawystąpienia bezpłodności endometrioza stanowi poważny problem dla wielu młodych kobiet.

ENDOMETRIOZA A BEZPŁODNOŚĆ

Jasno należy powiedzieć, że obecność endometriozy nie jest jednoznaczna z występowaniem bezpłodności. Jednak jest to czynnik ryzyka, który wpływa na płodność. W niektórych przypadkach wielu lekarzy jest zdania, że dobrym sposobem na leczenie endometriozy - dr Milkołaj Karmowski - Paweł Sadłowski jest zajście w ciążę - które w sposób naturalny prowadzi do zaprzestania rozwoju choroby, obumierania ognisk endometriozy, jak i naturalnej regulacji hormonalnej. Dodatkowo realizacja planów macierzyńskich w momencie, gdy jest możliwa prokreacja z anatomicznego punku widzenia, gdyż rozwój choroby nie spowodował powikłań oraz zaburzeń płodności wydaje się uzasadniona. Z badań wynika, iż młode pacjentki łatwiej zachodzą w ciążę oraz istnieje wiele opinii, potwierdzających korzystny wpływ zarówno dla kobiety jak i dziecka, na który wpływ ma wiek przyszłej matki.

Jeżeli pacjentka nosi się z zamiarem posiadania dziecka, wskazane wydaje się leczenie chirurgiczne przy użyciu metody laparoskopowej bądź w cięższych przypadkach bardziej inwazyjnej laparotomii. O tym jednak decyduje stan oraz stadium rozwoju choroby. Zabiegi chirurgiczne w tym przypadku wydają się najlepsze, gdyż każde leczenie farmakologiczne uniemożliwia zajście w ciążę. Uważa się również, że w leczeniu chirurgicznym osiąga się lepsze wyniki w przypadkach, kiedy pacjentka skarży się na dolegliwości bólowe / odczuwa ból w okolicach miednicy mniejszej oraz ból wywoływany przez występowanie zagnieżdżeń endometriozy w mięśniówce / oraz występują zaburzenia narządów rodnych, które mogą prowadzić do bezpłodności.

ENDOMETRIOZA A INNE KOMPLIKACJE ZDROWOTNE

Zdarza się również, że rozwój choroby spowodował nieprawidłową prace jelit oraz narządów wewnętrznych, co może również wskazywać na konieczność zastosowania leczenia chirurgicznego. W wielu przypadkach podczas rozwoju choroby tworzą się cysty, torbiele na narządach oraz zrosty, które powodują nieprawidłowości w budowie anatomicznej, zaburzenia funkcji niektórych układów, może też dojść do zablokowania drożności jajowodów, co uniemożliwia zajście w ciążę. Zrosty mogą też stanowić przeszkodę dla rozwoju płodu oraz powodować silne bóle w okolicach brzucha, podbrzusza, miednicy. Niektórzy lekarze zgadzają się również z twierdzeniem, że leczenie farmakologiczne głębokiej endometriozy odbytniczo-pochwowej daje słabe rezultaty, jako, iż ta metoda słabo wpływa na leczenie tego przypadku endometriozy.